Luottokorttien luottolimiitit

Luottokortti on kortti, jonka hankkinut henkilö eli käyttäjä saa kortin myöntäneeltä yhtiöltä luottoa esimerkiksi ostoksien tekoa varten. Ostoksia ei siis makseta rahalla heti, vaan luottokortin myöntänyt taho laskuttaa asiakasta myöhemmin sovittujen ehtojen tavalla.

Luottokortti on siis maksuaikakortti, johon luottokorttiyhtiön asiakas on hakenut luotto-ominaisuutta. Luottokortteja on markkinoilla paljon erilaisia ja joihinkin niistä luotto tulee automaattisesti, osaan korteista sitä täytyy erikseen hakea. Ilman luottoa kortti on pelkkä maksuaikakortti. Luottokorteillakin on kuitenkin rajansa. Ihan kuinka paljon vaan ei luotollakaan pysty ostamaan.

Mikä on luottolimiitti?

Luottokortin eräs tärkeimmistä sovituista asioista on luottoraja eli siis luottolimiitti.Luottolimiitti on se raja, johon asti kortin käyttäjä voi kortillaan tehdä ostoksia. Käyttörajallisen kortin lasku erääntyy yleensä maksettavaksi kerralla, mutta siihen voi hakea luottolimiittiä, joka mahdollistaa laskun maksamisen osissa valitun minimilyhennyksen mukaisesti.

Esimerkkejä korttien limiiteistä

Diners Club – On arvostettu maailmanlaajuisesti nimenomaan sen erityisominaisuuksien vuoksi. Korttiin voidaan nimittäin liittää kattava matkavakuutus tai niin sanottu GlobeCard -lisäkortti, jolla maksuvalmius voidaan turvata. Diners Club -kortilla ei ole ennakolta asetettua luottolimiittiä, vaan se päätetään asiakaskohtaisesti. Hieman erilaisessa elämäntilanteessa olevat saavat kortilleen erilaisen luottolimiitin.

Master Card – Korttiperheeseen kuuluu useita erilaisia kortteja, joilla on hieman erilaiset ominaisuudet. MasterCard Goldissa luottolimiitti on asiakkaan valinnan mukaan 5000 – 8000 euroa ja MasterCard Silverissä se on 1000 – 5000 euroa

American Express – Myös tähän korttiperheeseen kuuluu erilaisia kortteja. Green Card ja Gold Card ovat molemmat yksityishenkilöille tarkoitettuja kortteja, joilla ei ole ennalta määrättyä luottolimiittiä.

Visa – Kuten muihinkin, myös Visan korttiperheeseen, kuuluu useita erilaisia kortteja. korteilla ei ole ennalta määriteltyä limiittiä, vaan se määritellään kortin myöntäjän taholta korttia haettaessa.

Luottokortti.org
Logo